Produkts Apraksts ISO-VG Specifikācijas
       
Shell Vacuum Pump S2 R 100 Augstas kvalitātes rotācijas vakuumsūkņu eļļa. Izstrādāta lietošanai zema tvaika spiediena rotācijas, kā arī noteiktos virzuļa tipa vakuumsūkņos. 100 ISO 6743-3A-DVC